متن آزاده نامداری درباره جنگ

متن آزاده نامداری درباره جنگ

متن آزاده نامداری درباره جنگ و مدافعان حرم, آزاده نامداری Azadeh Namdari متن تامل انگیزی را در صفحه اینستاگرامش نوشت این مجری تلویزیون که به تازگی صاحب فرزند شده است درباره پدرانی که به جنگ میروند و کشته میشوند متن زیبایی را به اشتراک گذاشت. جنگی که باعث میشود فرزندان زیادی بدون پدر بزرگ شوند و زنان زیادی برای فرزندانشان هم مادر باشند و هم پدر.

متن آزاده نامداری درباره مدافعان حرم

آزاده نامداری نوشت:

سجاد!
دیشب که دیرکرده بودی گندم آنقدر بهانه ات راگرفت که لباس پوشیدیم و آمدیم توی راهرو،هربارکه آسانسور روی طبقه ی ما،می ایستاد گندم دست وپامیزد که تویی،درهمه ی آن لحظه ها به مادرهایی فکر کردم که انتظار کودکشان بی پایان است وچقدر سخت است دختری را بدون پدرش بزرگ کنی و جوابش راچه بدهی وقتی منتظر است کلید توی در بچرخد و پدری در آغوشش بکشد،پدری که هرگز باز نخواهد گشت…لعنت به جنگ که پدری را از دخترش جدامیکند
پ.ن.چقدر بزرگ شده ام چه چیزهایی حس میکنم،میفهمم.
پ.ن.عزیزان من به لحظه لحظه ای که مال خداست قسم که حالتان رامیفهمم

متن آزاده نامداری درباره جنگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: