عکس: تولد نوزاد عجیب الخلقه در فیروزآباد استان فارس

عکسی در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخد با این توضیح: تولد نوزاد عجیب الخلقه در فیروزآباد استان فارس

 

نوزاد عجیب الخلقه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: