بچه گوریلی که سزارین به دنیا آمد! +عکس

تصاویر بامزه از به دنیا آمدن گوریل

این نوزاد گوریل در یک اتفاق نادر خیلی زودتر از موعد و به طریق عمل سزارین به دنیا آمده است. این بچه گوریل ماده که با ۲.۰۸۶ کیلوگرم وزن به دنیا آمده، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

سزارین گوریل

بچه گوریل,سزارین گوریل,عکس گوریل

بچه گوریل,سزارین گوریل,عکس گوریل

بچه گوریل,سزارین گوریل,عکس گوریل

بچه گوریل,سزارین گوریل,عکس گوریل

بچه گوریل,سزارین گوریل,عکس گوریل

بچه گوریل,سزارین گوریل,عکس گوریل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: