حرمله ای که بخیه های کودکی را به خاطر نداشتن پول شکافت!

شکافتن بخیه بخاطر پول

مادري فرزند خودش رو كه از ناحيه چانه دچار پارگي شده بوده است به بيمارستان ميبره و پزشك بيمارستان و پرستاران همراه چانه بچه را بخيه مي كنند..
و هزينه ١٥٠ هزار تومان رو به مادر كودك اعلام مي كنند.

مادر كودك كه اين مبلغ رو همراه نداشته به پزشك اعلام  مي كنه

 كه پول ندارم….

فكر مي كنيد چه اتفاقي رخ مي دهد؟

پزشك معالج دستور ميده كه تمام بخيه هاي چانه كودك ٧ ساله را بكشند.????

اين يعني آخر قصي القلب بودن.
اين يعني شرافت نداشتن.
اين يعني بي رحمي.

حرمله در روز عاشورا گلوي فرزند امام حسين را فقط بخاطر پول نشانه گرفت.
و امروز پزشك بيمارستان، حرمله زمان شده و بخاطر پول گلوي كودك را مي شكافد…. نه به قصد مرحم نهادن …!!!

به راستي فرق اين پزشك با حرمله هزار سال پيش چيست؟؟؟
تحصيلاتش ؟
قسم نامه پزشكي اش؟
دين اش؟
انسانيتش؟

نمي دانم لعنت بر اين قشر انسانهاي پول پرست….
پزشك و پرستار گرانمايه!

آيا درد كودك را حس نكردي و نديدي؟
جگر مادرش را به آتش كشيدي  .. اشك مادرش را نديدي؟

دكتر هاشمي چشم اميد اين ملت به دستور شماست.

مهران مديري را به خاطر فيلم در حاشيه مورد حمله قرار ندهيد
وقتي كه بحران جامعه پزشكي را به تصوير مي كشد

مردم با نجابت و مظلوم
هموطنان عزيز انقدر اين مطلب را نشر دهيد تا اندك پزشكاني كه اينگونه هستند به خوشان بيايند.

ما منكر نيستيم كه هستند پزشكاني دلسوز كه خود را وقف جان بخشيدن به بيماران كرده اند
ولي اندكي تامل كافيست.

/نگار صادقی

 

شکافتن بخیه بخاطر پول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: