فستیوال بالون ها در آمریکا (تصاویر)

مجله مراحم: جشنواره بین المللی بالون ها امسال نیز مطابق سال های گذشته در منطقه آلبوکرکه آمریکا برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859619.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859618.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859615.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859611.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859612.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859609.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859614.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859610.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859602.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859600.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859599.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859595.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1859616.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: