بنز جالب حاجی اینجا روسری ها عقب نشینی کردند

بنز جالب حاجی اینجا روسری ها عقب نشینی کردند بنر عجیب در سطح شهر تهران و بنر عجیب درباره حجاب در خیابان های تهران را در ادامه ببینید.

حاجی اینجا روسری ها عقب نشینی کردند

بنر جالبی در سطح شهر نصب شده که متن آن خیلی با معنا و پر مفهوم است .
این بنر برای مقابله و مبارزه با بد حجابی نصب شده است و یا بهتر است بگوئیم برای امر به معروف و نهی از منکر درباره بد حجابی می باشد .
این بنر شهرداری به این معنی است که دیروز جنگ در سنگر دفاع مقدس بود و امروز در امر به معروف و نهی از منکر.
دیروز تهاجم با توپ و گلوله و نارنجک بود امروز با ساپورت و فرهنگ غرب و بی غیرت کردن جوانان و لوازم آرایشی .
بی سیم چی دفاع مقدس پیامی را مبنی بر بد حجابی و بی حجابی به فرمانده میدهد که معضل و دشمن امروز جامعه تهاجم فرهنگی است نه توپ و سلاح و جنگ .
مثل این جمله ؛
حاجی اینجا با ساپورت و روسری ها عقب رفته ….
شهدایی که دقیقا برای این اهداف رفتند تا حجاب و عفت حفظ شود

بنر عجیب درباره حجاب

حاجی اینجا روسری های عقب نشینی کردن,بنر حجاب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: