فستیوال جنگ پودر در یونان (تصاویر)

این روز نام آخرین روز از فصل کارناوال است که در یونان توسط یک سنت قدیمی و رنگارنگ به نام ” جنگ پودر” جشن گرفته میشود. این روز مصادف با پایان جشنواره کارناوالهای خیابانی و شروع ۴۰ روز، روزه داری مخصوص فرقه ارتودکس است.

 

 

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/4TexFvhHje.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/CvGii3oWDu.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/pZnOxXhbZp.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/FloM7mMZSe.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/yzQMzOHzJI.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/vjOrw3OvJP.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/zzrt8U4Ivc.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/7WzLNlZ7Zp.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/yhgD2pAdyZ.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/pYsVERPCsC.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/JXAI2rY5Tg.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/E33Tgt9otL.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/vwpBG4VN3G.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201203/tpn4874/large/UH9GfEgQNB.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: