نبرد دو شیر ماده با یک شیر نر +تصاویر

نزدیک شدن یک شیرنر غریبه به توله های ماده شیر موجب نبرد سختی بین او و دو شیر ماده و در نهایت فرارش شد.
مجله مراحم: شیرها حیواناتی هستند که به صورت گروهی زندگی و شکار می کنند، معمولا یک تا سه نر و تعدادی ماده یگ گروه را تشکیل می دهند که در این میان قوی ترین شیر نر فرمانده گروه است. اگر شیر نر به محض رسیدن به فرماندهی گله دست به تولید مثل بزنند، احتمال بیشتری برای آنکه بچه‌هایش به بلوغ برسند وجود دارد چون معمولا شیر نری که به فرماندهی می رسد توله های نرهای دیگر گروه را می‌کشد.
با این حال ماده‌شیرها به طور غریزی از کودکانشان در برابر حملات شیرهای نر دیگر حافظت می‌کنند اما در بسیاری مواقع این تلاش بیهوده است. ماده ها که لاغرتر و ضعیف‌تر از نرها هستند معمولا با اتحاد گروهی از فرزندانشان در برابر نرها محافظت می‌کنند و به همین خاطر گفته می‌شود ماده ها بدون کمک اعضای گروه نمی‌توانند کودکانشان را بزرگ کنند.
“سارا اسکینر” که برای گردش و عکاسی به منطقه حفاظت شده ماسایی مارا در کنیا رفته بود با همین تلاش گروهی ماده شیرها برای محافظت از جان فرزندانشان در برابر یک شیر نر مواجه شد. آنچه او دیده و عکاسی کرد نزدیک شدن یک شیر نر غریبه به یک گروه از شیرها برای کشتن توله ها و گسترش قلمروی خود بود که با عکس العمل شدید دو ماده شیر رو برو شد. نبرد در حالی که یکی از ماده شیرها چنگال هایش را به پشت شیر نر می کشید ادامه یافت تا شیرهای نر گروه به او نزدیک شدند و شیر مهاجم چاره ای جز فرار نداشت.
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر
(تصاویر) اتحاد ماده شیرها در برابر شیرنر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: