قدرت ریشه های درختان در برابر بتن (تصاویر)

رابطه انسان با طبیعت همواره رابطه ای دشوار و دیدنی بوده است چرا که باید این دو در کنار هم به زیست خود ادامه دهند .در این رابطه تعامل انسان با درختان و درختان با انسان گاهی رابطه خوبی نبوده و گاهی نیز این رابطه معقولانه و دیدنی مشاهده می شود.

 

اما در این راستا آن چه اهمیت دارد همزیستی مسالمت آمیزی است که هریک بقای دیگری را به خطر نیندازند چرا که بقای این دو در این کره خاکی ۱۰۰ درصد به هم وابسته است .

 

در این پست نگاهی داریم به تلاش درختان برای بقاء و عبور ریشه های آن ها از موانعی است که انسان ها سد راه رشد آن ها ایجاد کرده است ، موانعی از قبیل بتن ، سازه های فلزی و …که درختان با پیکار با آن ها ، گاهی موفق بوده و در این رقابت دشوار همواره بقاء خود را حفظ کرده اند.

 

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

نبرد ریشه های درختان با سازه های بتنی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: