جاده مرگبار ۱۳ قهرمان در چین +تصاویر جاده سیزده قهرمان

جاده مرگبار ۱۳ قهرمان در چین

جاده مرگبار ۱۳ قهرمان در چین و تصاویر جاده سیزده قهرمان در کشور چین را مشاهده میکنید.

به گزارش مجله مراحم: جاده “۱۳ قهرمان” که در چین در گوا لیانگ واقع شده است بی شک جز خطرناک ترین جاده های جهان به حساب می آید. این جاده حدود ۱.۲۵ کیلومتر طول دارد که بیشتر آن در میان دره ها و کوه ها پیچ و تاب خورده است.

تصاویر جاده خطرناک روی لبه پرتگاه در چین

جاده ۱۳ قهرمان در چین,جاده خطرناک,جاده لبه پرتگاه

جاده ۱۳ قهرمان در چین,جاده خطرناک,جاده لبه پرتگاه

جاده ۱۳ قهرمان در چین,جاده خطرناک,جاده لبه پرتگاه

جاده ۱۳ قهرمان در چین,جاده خطرناک,جاده لبه پرتگاه

جاده ۱۳ قهرمان در چین,جاده خطرناک,جاده لبه پرتگاه

ترافیک در خطرناک ترین جاده جهان,جاده مرگبار در چین,جاده خطرناک, جاده لبه پرتگاه,جاده صخره ای, جاده قهرمان در چین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: