طبیعت زیبای دریاچه چورت (تصاویر)

دریاچه چورت در شمال شرقی استان مازندران و بخش چهاردانگه شهرستان ساری قرار دارد.

 

http://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23032086.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23035989.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23025014.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23031678.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23032975.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23042278.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23041346.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23044811.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23044055.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23045019.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23032596.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23030744.jpghttp://media.shabestan.ir/Original/1394/09/06/IMG23100927.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: