نقاشی های زیبا روی ساختمان ها در تهران

هنرمند و نقاش ایرانی مهدی قدیانلو خیابان های تهران را با هنر های خیره کننده و زیبای خود ، زیبا و دلنشین کرده است. او نقاشی هایی در مقیاس بزرگ بر روی دیوار های این کلان شهر کشیده است که حتی بعضی از آنها ۳ بعدی و بسیار جالب هستند.دیدن بعضی از آثار او در تهران خالی از لطف نیست.

http://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/3qt2Hscs8z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/MdboRIT1WE.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/wj9nkLbTbV.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/MJIpW8PRhS.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/2iUVaat6Qb.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/ekRoaiGCVg.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/Av8euliTqD.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/egteQLvHK3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/gMasTrWRxN.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/lXMlwiWJMU.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/chwMHkw917.jpghttp://topnop.ir/uploads/201405/tpn9219/large/a4MOf1LQ5G.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: