با چاقو نقاشی‌های زیبا بکشید! +تصاویر

مجله مراحم: هنرمند با استعداد Jo Chorny تنها با استفاده از یک چاقو این آثار بسیار زیبا را بر روی کاغذ خلق کرده است. او برای واضح شدن آثارش از آنها رو به روی نور آسمان عکاسی کرده است و همین هم جلوه زیباتری به آنها داده است. 

مجله مراحم

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

نقاشی با چاقو بر روی کاغذ

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: