تصاویری زیبا از طبیعت برای دسکتاپ (سری ۳)

مجله مراحم:حتی حالا که زمستان است و مسافرت رفتن ساده نیست، دلیلی ندارد که به سفر بصری نرویم و از زیبایی‌هایی که دنیا مهربانانه با ما به شراکت گذاشته، لذت نبریم. بسیاری از اماکنی که در تصاویر زیر معرفی ‌شده، احتمالاً برای ما ناشناخته است و همین امر می‌تواند آشنایی با این اماکن را جذاب‌تر نماید؛ شاید هم پیغامی برای ماست. ما بسیاری از زیبایی‌ها و قوانین طبیعی و اخلاقی را برای راحتی خود تغییر می‌دهیم، با این‌حال، طبیعت به کارِ خود سرگرم است. در این اماکن، هنوز بهار می‌آید، چشمه‌ها می‌جوشد و گل‌ها می‌شکفند؛ باید زیبایی را دید، دوست داشت و امیدوار بود؛ همیشه امیدی برای تغییر به سمت خوبی و زیبایی هست.

مجله مراحمhttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444487.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444417.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444350.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444305.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444623.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443473.jpg

http://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443902.jpg

http://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444051.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443974.jpg

http://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443413.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443353.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443284.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443198.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443818.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443739.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443673.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443602.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12443540.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444241.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/10/20/JamNewsImage12444168.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: