تابلوهای زیبا از مناظر پشت شیشه جلو ماشین (تصاویر)

 Francis McCrory هنرمند نقاش است که سبک متفاوتی با دیگر نقاشان دارد و این تفاوت در نوع نگاه این نقاش از محیط و طبیعت است. این نقاش تابلوهای بسیار پر احساس و واقعی از مناظری که یک  راننده از شیشه جلوی ماشین در زمانی که هوا بارانی است میبیند را طراحی نموده است. این نقاشی ها زنده و سرشار از حس طراوت و سرزندکی هستند.

 

مجله مراحم

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

 

 

نقاشی از مناظر پشت شیشه جلو ماشین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: