جا ماندن ملحفه بیمارستانی در شکم یک زن بعد از زایمان

جا ماندن ملحفه بیمارستانی در شکم

جا ماندن ملحفه بیمارستانی در شکم در حین زایمان ملحفه بیمارستانی که در شکم مادر جوان جا مانده بود بیرون آمد ! وضع ” یولیا سلینا” پس از زایمان هر روز بدتر می شد، تب می کرد و درد شدید داشت،

او را به بیمارستان منتقل کردند اما آنچه در آزمایش مشخص شد، موجب شگفتی پزشکان و اطرافیان یولیا شد.پزشکان از شکم این زن مقدار زیادی آب و یک ملحفه بزرگ بیمارستانی بیرون آوردند که پرستاران عکس آن بلافاصله پس از عمل عکس ملحفه را ثبت کردند.

جا ماندن ملحفه بیمارستانی در شکم, ملحفه بیمارستانی زایید
عکس زنی که ملحفه بیمارستانی به دنیا آورد

جا ماندن ملحفه بیمارستانی در شکم, ملحفه بیمارستانی زایید

اشتباه پزشکی وحشتناک در زایمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: