ترفند گدایی در چین + تصاویر

گدا ها برای سوزاندن دل مردم از هر روشی استفاده میکنند. این گدای چینی با زدن خود به معلولیت و وانمود کردن به اینکه از کمر به پایین دچار قطع نخاع شده از مردم عادی گذایی میکند. غافل از اینکه …

گدایی از نوع چینی (14 عکس)

http://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/ya0ipj79e5.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/MTw3M5SJpd.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/n9HDhlbRTV.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/Tp7h0CHP5Q.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/o5LwDqrOwp.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/2vbAMOPlGO.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/kDWDBF27ZH.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/qC1kK3sSEW.jpghttp://topnop.ir/uploads/201312/tpn8323/large/WwCK646Ep4.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: