“بیروت” زمانی عروس خاورمیانه بود +تصاویر

“بیروت” زمانی عروس خاورمیانه بود +تصاویر


 
بیروت یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین شهرهای سواحل مدیترانه است که به این جهت به “عروس خاورمیانه” نیز شهرت دارد؛ اما این شهر با شروع جنگ‌های داخلی در لبنان صدمات بسیاری متحمل شد.
 
مجله مراحم: بیروت شهر بندری در ساحل مدیترانه، بزرگترین شهر و پایتخت لبنان است. اهمیت تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری آن باعث شده به “بهشت شرق”، “عروس خاورمیانه” یا “پاریس خاورمیانه” شهرت یابد. 
 
لبنان تا سال ۱۹۴۳ تحت قیومیت کشور فرانسه قرار داشت اما در این سال پس از چند سال مبارزه استقلال طلبانه این کشور تحت عنوان میثاق ملی به استقلال دست یافت. براساس این میثاق، مقام ریاست جمهوری به مسیحیان و مقام نخست وزیری به مسلمانان واگذار شد و وزرای کابینه نیز بین نمایندگان سایر فرقه های تقسیم شد.
 
میثاق ملی به آرامش مقطعی جریانات سیاسی در این کشور انجامید اما این آرامش با جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ از بین رفت. پس از آتش بس بین اسرائیل و لبنان برای مقطعی آرامش دوباره بر این کشور حاکم شد اما در سال ۱۹۷۵ با شروع جنگ‌های داخلی این کشور همه چیز دوباره به هم ریخت. این جنگ‌ که ۱۵ سال به طول انجامید آسیب جدی به این کشور و به ویژه پایتخت آن وارد کرد؛ بیروت که پیش تر به خاطر جاذبه های گردشگری آن مقصد گردشگرانی از سراسر جهان بود جایگاه پیشین خود را از دست داد تا آنجا که در سال ۱۹۹۲ و پس از پیروزی نخست‌وزیر رفیق حریری در انتخابات برنامه ای ۱۴ میلیاردی برای بازسازی بیروت و دیگر شهرها در نظر گرفته شد.  
 
در تاریخ معاصر لبنان اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی یکی از مقاطع آرامش این کشور است؛ عکس‌هایی که “چارلز وی کوشمان” عکاس و جهانگرد امریکایی در آن زمان در سفر به بیروت برداشته گویای همین است. او که در سال ۱۹۶۵ به لبنان و سوریه رفته برای مدتی در بیروت اقامت می‌کند و از مناطق ساحلی و زندگی شهری در آن عکاسی می‌کند. این عکس ها از این جهت که یک سال پس از آن جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل آغاز می شود و یک دهه بعد نیز جنگ داخلی چهره زندگی را عوض می‌کند جالب توجه است.
 
مجله مراحم
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
تصاویر/ عروس خاورمیانه، 50 سال قبل
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: