مردم در دامنه کوه های اطلس اینجوری زندگی میکنند (عکس)

مجله مراحم: دامنه کوه های اطلس در مراکش، محل زندگی اعضای قوم بربر است. ساکنان این منطقه از آب و برق و هیچ گونه امکانات رفاهی دیگری برخوردار نیستند. در این گزارش نگاهی داریم به زندگی مردم این منطقه.

 

 

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکشمجله مراحم

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

زندگی بربرها در ارتفاعات مراکش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: