دوچرخه سواری دختران عربستانی در خیابان ها +تصاویر

دوچرخه سواری دختران عربستانی

دوچرخه سواری دختران عربستانی در خیابان ها و عکس های دوچرخه سواری دختران سعودی در خیابان را در مجله مراحم بخوانید .

حکایت موضع عربستان در مورد آزادی زنان و دختران عربستانی همان حکایت دو بوم یک هوا است .

ممنوعیت رانندگی در عربستان برای زنان و دختران سعودی قدمت تاریخی دارد و حتی
با تلاش های بسیار زیاد یک شاهزاده سعودی باز هم مجوز رانندگی به زنان و دختران در عربستان داده نشده است .

درحالیکه مفتی های وهابی سعودی رانندگی برای زنان و دختران را به علت ایجاد فساد حرام می دانند
اما چند وقتی است که دختران سعودی اقدام به دوچرخه سواری در خیابان و معابر میکنند .

آزاد شدن دوچرخه سواری دختران عربستانی

تصاویری که رسانه های سعودی از دوچرخه سواری دختران عربستانی را متشر و پخش میکنند،
جنجالی به پا شده که چگونه رانندگی در ماشین و محیط بسته خودرو حرام است ،
اما سوار شدن به دوچرخه حلال و اجازه این کار صادر شده است .
مجوز دوچرخه سواری برای دختران و زنان سعودی از طرف مسئولان سعودی داده شده است
که می توانند در خیابان دوچرخه سواری کنند .

با دادن مجوز دوچرخه سواری در جده ، زنان و دختران سعودی نیز اقدام به این ورزش مفرح کردند
که منتقدان این عمل آن را مفسده نامیدند و حرام دانستند .

حال نقدی که به این اقدام مسئولان سعودی وارد شده است ،
اینست که آیا رانندگی برای زنان سعودی حرام و مفسده است پس چگونه دوچرخه سواری مجاز است ؟

دوچرخه سواری دختران سعودی در جده

دوچرخه سواری دختران عربستانیدوچرخه سواری دختران عربستانیدوچرخه سواری دختران عربستانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: