ملخی بزرگ و ترسناک در عربستان +عکس

منتشر کنندگان این عکس مدعی شدند که این ملخ غولپیکر را درحالی گرفتند که روی دیواری در منطقه “البلد” در شهر جده قرار گرفته بود.
 این ملخ غولپیکر حدود ۴۰ سال قبل نیز در جده دیده شده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: