رژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس (تصاویر)

رژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس و عکس های رژه هفته
دفاع مقدس و تصاویر رژه نیروهای مسلح دفاع مقدس را مشاهده میکنید.

رژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس

به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس نیروهای مسلح
اعم از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی به رژه در خیابان پرداختند.

هفته دفاع مقدس در سالروز حمله رژیم بعث عراث به خاک
کشورمان شروع میشود و به همین مناسبت رژه های گروهی توسط نیروهای ملح صورت میگیرد.

گردان های نظامی و همچنین تشکل های نظامی کشورمان
در روز دفاع مقدس اقتدار خود را به رخ دشمنان میکشانند و از قدرت نظامی رونمایی میکنند

 

رژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدسرژه بزرگ نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس

منبع: تسنیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: