“بیلی “محبوب ترین سگ شبکه های اجتماعی!

مجله مراحم: این سگ نامش بیلی است و در دنیای مجازی جز سگ های محبوب به شمار می آید زیرا صاحب او با پوشاندن  او بالباس های انسانی و قرار دادن او در موقعیت ها و فعالیت های انسانی از او عکاسی کرده و در اینترنت منتشر کرده است. البته این سگ طلایی هم استعداد خوبی برای مدل شدن دارد و توانسته نقش خود را به خوبی بازی کند.

 

 

 

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

سگ معروف در اینترنت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: