گاو بیچاره میان گله ای از شیرهای گرسنه (تصاویر)

گاومیش ماده که با شجاعت سعی داشت با به خطر انداختن جان خود مانع از شکار فرزندش به دست چند شیرگرسنه شود پس از یک نبرد سخت عاقبت تسلیم شد.

مجله مراحم: “سالمه هوگندیک” عکاس ۳۰ ساله حیات وحش اهل “پرتوریا” در پارک ملی بوتسوانا توانست این لحظات خارق العاده را شاهد باشد و با دوربینش عکاسی کند. در عکس هایی که این عکاس برای “کترز” فرستاده ابتدا یک شیرماده از دور ماندن بچه گاومیش از گله استفاده کرده و به او حمله می‌کند. لحظه ای بعد ماده شیرهای دیگر هم سر می رسند و همه چیز برای یک شکار بدون دردسر آماده است؛ غافل که مادر خشمگین با شنیدن صدای غرش شیرها و ناله فرزندش به سوی آنها حمله ور می‌شود.
 
گاو میش در یک لحظه خود را در محصاره شیرهای گرسنه می بیند اما با شاعت سعی می‌کند جان فرزندش را نجات دهد. شیرها که غافلگیر شده اند با پریدن به پشت گاو میش و ترساندن او سعی می کنند او را فراری دهند. به نوشته عکاس این کشاکش نزدیک به ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد تا اینکه شیرهای گرسنه موفق می‌شوند گوساله را از مادرش جدا کرده و بکشند؛ گاومیش هم ناامید از جنگ دست می‌کشد و از مهلکه دور می‌شود.
 
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها
(تصاویر) نبرد گاومیش شجاع باگله شیرها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: