پلک بزنید و عکس بگیرید

 عکاسی با پلک زدن

دیگر هیچ صحنه‌ای فراموش نخواهد شد! سونی لنز کانتکتی طراحی کرده که اگه روی چشم بگذارین، با یکبار چشمک یا پلک زدن محکم، عکس و با دوبار چشمک فیلم می‌گیرد.

 لنز عکاسی سنی

پلک بزنید و عکس بگیرید,عکاسی با پلک زدن,لنز عکاسی سنی
پلک بزنید و عکس بگیرید,عکاسی با پلک زدن,لنز عکاسی سنی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: