پلنگ، گراز را بیدار کرد و سپس شکارش کرد

مجله مراحم: با وجود شکارچی خطرناک و فرصت طلبی مثل پلنگ جایی برای خواب نیمروزی نیست؛ این را عکس‌هایی که یک عکاس آماتور در پارک حیات وحش “کروگر” گرفت ثابت می‌کند. گرازی که غافل از حضور یک پلنگ در منطقه حفاظت شده پارک ملی “کروگر” در افریقای جنوبی به خواب نیمروزی رفته بود با پنجه های پلنگ گرسنه بیدار شد و تبدیل به یک وعده غذایی شد.
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: