در مشهد سیل آمد! مردم قایق سواری کردند (تصاویر)

مجله مراحم: بارش باران بهاری باعث آب گرفتی خیابان ها و معابر عمومی در مشهد مقدس شد.
 
 
 

عکس/ قایق سواری در خیابان های مشهد
 

 

عکس/ قایق سواری در خیابان های مشهد

 

آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد
آب گرفتگی خیابان های مشهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: