زنی که از کرج به قلب اروپا راه پیدا کرد +تصاویر

مجله مراحم: سیده ناهید حسینی فعال عرصه اقتصاد مقاومتی ساکن استان البرز است و در کارگاه قالی بافی که بسیج سازندگی به طور رایگان در اختیار او داده ۱۲۰۰کارآموز در سراسر کشور دارد.

مجله مراحم

خانم حاجی لو یکی از کار آموزان کارگاه قالی بافی در حال بافت فرش به سفارش کشور آلمان

 

از کرج تا قلب اروپا

فرزند خانم حاجی لو یکی از کار آموزان کارگاه قالی بافی در حال بافت فرش به سفارش کشور آلمان

 

از کرج تا قلب اروپا

 سیده ناهید حسینی در حال بازدید از فرش بافته شده توسط یکی از کار آموزان کارگاه قالی بافی به سفارش کشور پرتقال

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

سیده ناهید حسینی در کنار همسر خود در حال پرسیدن آدرس منزل یکی از کار آموزان

 

از کرج تا قلب اروپا

 

 

 

سیده ناهید حسینی در کنار همسر خود آقای دارابی در منزل یکی از کار آموزان

 

از کرج تا قلب اروپا 

یکی از کار آموزان در حال بافت فرش در منزل خود

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

اولین تابلو فرش بافته شده توسط یکی از کار آموزان سیده ناهید حسینی

 

از کرج تا قلب اروپا 

از کرج تا قلب اروپا

 

کتابهای تفسیر و ترجمه قرآن کریم  توسط خانم حسینی

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

 

سیده ناهید حسینی در حال صحبت کردن با مادر همسر خود که ساکن بیجار هستند

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا 

از کرج تا قلب اروپا

سیده ناهید حسینی در حال بازدید از فرش بافته شده توسط یکی از کار آموزان کارگاه قالی بافی به سفارش کشور روسیه

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

یک کار آموز جدید در حال پرسیدن شرایط کارگاه قالی بافی سیده ناهید حسینی

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا 

 

 

 

سیده ناهید حسینی در حال بازدید از فرش بافته شده توسط یکی از کار آموزان کارگاه قالی بافی به سفارش کشور انگلیس

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

 

 

 

در کارگاه سیده ناهید حسینی  علاوه به آموزش قالی بافی فنون دیگر از جمله خیاطی هم به هنرجویان آموزش داده میشود

 

از کرج تا قلب اروپا

 

 

 

یکی از کارآموزان در حال رفو کردن فرش در کارگاه قالی بافی

 

از کرج تا قلب اروپا

از کرج تا قلب اروپا

 

 

 

حضور کارآموزان متاهل همراه فرزندان خود در کارگاه قالی بافی

 

از کرج تا قلب اروپا 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: