عکس: پیکان وانت با معرفت

به خاطر آبگرفتگی خیابان ، یک پیکان وانتی مردم را از عرض خیابان عبور میدهد.

 

عکس: پیکان وانت با معرفت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: