دلواپسان نیمار ستاره فوتبال برزیل

محل دقیق مصدومیت نیمار

تجمع هواداران فوتبال برزیل مقابل بیمارستان محل بستری شدن نیمار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: