تصاویر: پرورش کلنی های زنبور عسل در سمیرم

مجله مراحم: منطقه ایسپیدگان سمیرم محل مناسبی برای پرورش کلنی های زنبور عسل در استان اصفهان است.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: