عده ای هم هستند اینجوری نون درمیارن

مجله مراحم: کوره های آجرپزی پذیرای نیروی کار غیر بومی و مهاجران افغان است. مهاجرانی که برای فرار از جنگ و امید به بهبود وضعیت زندگی بهتر ، رنج دوری از وطن را تحمل می کنند و تمام آرزویشان بهبود شرایط زندگی است.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: