بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه (تصاویر)

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه معلم و همسر امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه است. این زن معلم زبان امانوئل بوده که با اختلاف سنی ۲۵ ساله ازدواج با امانوئل را پذیرفته است.

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

امانوئل مکرون در ۱۵ سالگی عاشق این زن که معلمش بوده میشود زنی که صاحب ۳ فرزند بود و از همه مهمتر شوهر داشت.

بعد از کش و قوس های فراوان و اصرار های امانوئل این زن از همسرش طلاق میگیرد و با امانوئل ازدواج میکند.

این زن هیچ وقت فکرش را هم نمیکرد که یک روز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شود داستانی رویایی که فقط در فیلم ها و داستانها اتفاق می افتد.

این زن حالا یکی از مشاورین مهم امانوئل است و او را در سخنرانی ها و مصاحبه ها و برنامه ریزی های کلان فرانسه مشاوره میدهد و شاید گفت که تصمیم گیرنده فرانسه این زن میباشد.

 

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

امانوئل مکرون و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

امانوئل مکرون و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

امانوئل مکرون و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

بریژیت مکرون و دخترانش

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون و همسرش

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های رئیس جمهور فرانسه و همسرش

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های رئیس جمهور فرانسه و همسرش

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

عکس های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرون

بریژیت مکرون بانوی اول فرانسه

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: