تیپ خانواده سلطنتی انگلیس +تصاویر

تیپ خانواده سلطنتی انگلیس

در حالیکه خانواده سلطنتی پارتی بزرگی را در فضای باز برگزاری کردند، اما این مراسم موجب ناراحتی عروس ملکه کیت میدلتون شد.
 روزنامه دیلی میل نوشت: در حالیکه خانواده سلطنتی پارتی بزرگی را در فضای باز برگزاری کردند، اما این مراسم موجب ناراحتی عروس ملکه کیت میدلتون شد.
 
 
دیلی میل نوشت: خوش و بش کردن‌های ویلیام با برخی از خانم‌های این پارتی موجب شد تا کاملا بنظر برسد عروس ملکه ناراحت است.

تیپ خانواده سلطنتی انگلیس

تیپ خانواده سلطنتی انگلیس

تیپپ ملکه ویلیام عروس خانواده سلطنتی انگلیس

تیپ خانواده سلطنتی انگلیس

تیپپ ملکه ویلیام عروس خانواده سلطنتی انگلیس

تیپ خانواده سلطنتی انگلیس

تیپپ ملکه ویلیام عروس خانواده سلطنتی انگلیس

تیپ خانواده سلطنتی انگلیس

تیپ خانواده سلطنتی انگلیس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: