برادر محمدرضا شاه درگذشت +تصاویر

برادر محمدرضا شاه درگذشت.

علامرضا پهلوی که حاصل ازدواج رضا شاه با توران امیر سلیمانی بود امروز در سن ۹۰ سالگی در امریکا درگذشت.

غلامرضا پهلوی برادر محمدرضا شاه

برادر محمدرضا شاه درگذشت

خبرگزاری فارس نوشت: غلامرضا پهلوی معروف به شاپور غلامرضا ششمین فرزند و سومین پسر و تنها فرزند رضا شاه پهلوی امروز مُرد.

«غلامرضا پهلوی» حاصل ازدواج رضا شاه با ملکه توران است. غلامرضا در دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۲ هجری ـ خورشیدی در تهران متولد شد.

برادر محمدرضا شاه درگذشت

غلامرضا پهلوی را در کنار شیخ های بحرینی مشاهده میکنید. در این جلسه بحرین از خاک ایران جدا شد و به یک کشور مستقل تبدیل شد.

برادر محمدرضا شاه درگذشت

مرگ غلامرضا پهلوی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: