شاهکار معماری در ساختمان تخم مرغی چین

 ساختمان تخم مرغی چین

این ساختمان زیبا که به نام مرکز هنرهای نمایشی ملی چین نام گذاری شده، در میان عموم مردم به “تخم مرغ بزرگ” معروف است. مرکزی که از سال ۲۰۰۷ بنیانگذاری شد. جالب اینکه هرساله به مناسبت سالگرد افتتاح آن، در این سالن اجرای برنامه های گوناگون هنری انجام می پذیرد که به مرور زمان این مراسم به سنتی سالانه تبدیل شده و مردم زیادی هم از آن استقبال می کنند.

  مرکز هنرهای نمایشی ملی چین

 
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
ساختمان تخم مرغ بزرگ در چین,مرکز هنرهای نمایشی ملی چین,ساختمان تخم مرغی چین,شاهکار معمار فرانسوی در چین
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: