جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی (دلخراش)

جزغاله سرنشینان پراید بعد از آتش سوزی (دلخراش)

حادثه جاده ای در همدان باز هم تلفات دلخراشی را بر جای گذاشت.

جزغاله سرنشینان پراید در آتش سوزی

یک دستگاه پراید که دارای دو سرنشین آقا و خانم بود بعد از برخورد به گاردریل کنار جاده دچار حادثه شد و بعد از واژگونی آتش گرفت.

جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی

سوختگی وحشتناک سرنشینان پراید

خانم و اقای داخل این پراید بعد از واژگونی در داخل خودرو حبس شده و نتوانستند کمربند خود را باز کنند و از آن خارج شوند و متاسفانه هردوی انها به صورت کامل سوختند و جان خود را از دست دادند.

این حادثه که در جاده قروه استان همدان رخ داد متاسفانه دو نفر سرنشین جان خود را از دست دادند.

جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزجزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی

جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی

خواب آلودگی راننده علت این حادثه اعلام شده است.

شاهدان عینی در جاده میگویند وقتی که برای کمک به انها رفتیم شعله های آتش اجاز نزدیک شدن به انها را نمیداد و بوی سوختگی انها (بوی کباب) کاملا فضا را پر کرده بود!

جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی

یکی از دلایل تلفات رانندگی سرعت زیاد و خواب آلودگی است که بیشتر در ساعات بعد از ظهر به خصوص بعد از صرف نهار رخ میدهد که به دلیل سنگین شدن بدن تمرکز رانندگی بسیار کاهش میابد و دیدن یکنواختی جاده باعث میشود که راننده به خواب فرو  رود و در نهایت منجر به چنین حوادثی شود.

جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی جزغاله شدن سرنشینان پراید در آتش سوزی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: