عمل سزارین لاک پشت دیده اید؟ (تصاویر)

برای نجات این لاکپشت ضروری بود که تخم هایش از طریق عمل سزارین خارج گردد. لذا پزشکان عمل سزارین را برای او انجام دادند.

 

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: