مسابقات طراحی کیک (تصاویر)

مجله مراحم: از سال ۲۰۰۷ به بعد، مسابقات سالانه طراحی کیک با عنوان «Threadcaks» هر سال در اینترنت برگزار می شود که در آن شرکت کنندگان محصولات جالب خود را ارائه می کنند.

در این رقابت ها حرفه ای ها و آمانورها در یک گروه رقابت می کنند. قانون این مسابقه شرکت کنندگان را ملزم می کند که تا حد امکان هر آنچه که استفاده می شود، خوراکی باشد. تنها در طراحی های سه بعدی شرکت کنندگان مجازند به میزان خیلی کم از مواد غیر خوراکی استفاده کنند.

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

مسابقه طراحی کیک

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: