زایمان شتر را ببینید (تصاویر)

زایمان شتر دوکوهانه در باغ وحش تهران

مجله مراحم: شتر دو کوهانه (شتر بلخی) گونه‌ایی از شترسانان است که در خاور دور، آسیای میانه و خاورمیانه زندگی می‌کند.دانشمندان معتقدند که برخلاف شتر یک کوهانه که درجنوب عربستان اهلی شده‌است شتر دوکوهانه توسط عشایر کوچ نشین آسیای مرکزی، مغولستان و شمال چین اهلی شده‌اند.
 
 
 
زایمان طبیعی , زایمان , فیلم زایمان , فیلم زایمان حیوانات , فیلم زایمان شتر , زایمان شتر
 
زایمان طبیعی , زایمان , فیلم زایمان , فیلم زایمان حیوانات , فیلم زایمان شتر , زایمان شتر
 
زایمان طبیعی , زایمان , فیلم زایمان , فیلم زایمان حیوانات , فیلم زایمان شتر , زایمان شتر
 
زایمان طبیعی , زایمان , فیلم زایمان , فیلم زایمان حیوانات , فیلم زایمان شتر , زایمان شتر
 
زایمان طبیعی , زایمان , فیلم زایمان , فیلم زایمان حیوانات , فیلم زایمان شتر , زایمان شتر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: