شتر بدون کوهان دیده اید؟

مجله مراحم: لاما شتر بی کوهان است که درکشور بولیوی زندگی می کند. دولت بولیوی تلاش داردتا لاما رابه جهان بیشتر معرفی کند وبه همین جهت درحال رایزنی بامقامات سازمان ملل برای نامگذاری سال ۲۰۱۶به عنوان سال شترسانان است

 

لاما، شتر بی کوهان آمریکای جنوبی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: