تبلیغات انتخابات در شهرستان ها (تصاویر)

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها شور و هیجان زیادی به خود گرفته است هر چه به ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی نزدیک میشویم شور و هیجان در خیابان های سراسر کشور بیشتر میشود.

با نزدیک شدن به جمعه ۲۹ اردیبهشت زمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا تبلیغات خیابانی در شهر های مختلف ایران آغاز شده است.

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

بازار داغ انتخاباتی در شهرستان

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تبلیغات هواداران نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تبلیغات هواداران نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

تصاویر تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در سراسر کشور

تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: