چادر زدن دلواپس ها جلوی ساختمان مجلس در مخالفت با برجام

مجله مراحم: تحصن «غیرت، رد برجام» از روز دوشنبه ششم مهرماه در اعتراض به روند بررسی برجام توسط تعدادی از طلاب و مردم به صورت خودجوش در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. این افراد پلاکاردهایی مبنی بر مخالفت با برجام و کارشکنی آمریکا در این زمینه به همراه دارند. اخبار این تحصن در سایت مرجع جامع حراست از دستاوردهای هسته ای در حال بروز رسانی می‌باشد.
 
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005331310_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/09/13940709235219178_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005333713_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/1394071000533979_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/09/13940709235216900_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005334446_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005337550_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005336755_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710011537581_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005338315_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005335210_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710005332137_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/09/13940709235218398_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/10/13940710011538346_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: