کشف انسان‌های اولیه و آدمخوار در جزیره سنتینل +عکس

کشف انسان‌های اولیه و آدمخوار در جزیره سنتینل بسیار از مردم جهان را شگفت زده کرده است قبیله ای که شبیه انسان های اولیه هستند و به هیچ چیز و هیچکس رحم نمیکنند.

یک قبیله آدمخوار قدیمی در جنگل های شمالی جزیره سنتینل واقع در اقیانوس آرام کشف شده است که محققان با دیدن آنها شگفت زده شده اند! این قبیله از شش هزار سال پیش نسل به نسل در این منظقه مانده اند و تاکنون به خشکی اطراف اقیانوس پا نگذاشته اند!.

از سال ۱۹۶۰ تا به حال که در سال ۲۰۱۷ هستیم این قبلیه به خشکی های اطراف اقیانوس آرام نیامده اند و فقط در جزیره سنتینل زندگی کرده اند و با دنیای بیرون از جزیره حتی محدودتر هم شده است.

بعد از گزارش این خبر محققان با هواپیمایی به این جزیره رفتند و توانستند از افراد این قبیله تصاویری را ثبت کنند. افراد این قبیله بسیار وحشی و آدمخوار هستند و به هیچکس رحم نمیکنند.

افراد این قبیله به محض مشاهده این هواپیما با سنگ و توسط کمان های قدیمی با تیرهای اتشین به سمت هواپیما پرتاب کردند و قصد نابودی هواپیما را داشتند.

کشف انسان‌های اولیه و آدمخوار

کشف انسان‌های اولیه و آدمخوار در جزیره سنتینل

کشف انسان‌های اولیه و آدمخوار

کشف انسان‌های اولیه و آدمخوار در جزیره سنتینل

 

به گزارش مجله مراحم؛ اهالی ساکنان این جزیره میگویند تا به حال کسی جرات نکرده است که وارد جزیره سنتینل شوند زیرا از قبیله آنها را خواهند کشت.

پیش از این دو نفر از توریست ها کنجکاو شدند که به این جزیره بروند و این قبیله را ببینند و از آنها عکس بگیرند که به محض ورود به این جزیره توسط این قبیله وحشی کشته شده اند. خبرها حاکی از این است  که بومی ها پس از قتل این دو نفر گوشت بدنشان را خورده بودند.

 

دولت هندوستان با توجه به اینکه افراد این قبیله وحشی هستند به هیچکسی اجازه ورود به این جزیره را نمیدهند.

البته دوستاران محیط زیست از اینکه کسی نمیتواند وارد این جزیره شوند خوشحال هستند و معتقدند این جزیره تنها جزیره ای است که انسانها نمیتوانند آن را تخریب کنند چون نگهبانانی از جنس طبیعت و جنگل دارند.

قبیله آدمخوار در هندوستان

کشف انسان‌های اولیه و آدمخوار در جزیره سنتینل

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: