طراحی زیبای دروازه پایتخت ابوظبی

تصاویر دروازه پایتخت ابوظبی

دروازه پایتخت در شهر ابوظبی امارات، نام برج معروفی در این کشور است که به عنوان سمبل معرفی این شهر به حساب می آید.

طراحی زیبای دروازه پایتخت ابوظبی

دروازه پایتخت ابوظبی,دروازه ابوظبی,برج ابوظبی
 

دروازه پایتخت ابوظبی,دروازه ابوظبی,برج ابوظبی

تصاویر دروازه پایتخت ابوظبی

 

تصاویر دروازه پایتخت ابوظبی

 

تصاویر دروازه پایتخت ابوظبی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: