پراید، کارگر شهرداری را زیر گرفت + تصاویر

سرعت غیرمجاز خودرو پراید و بی احتیاطی وعدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی موجب تصادف و مصدوم شدن کارگر شهرداری شد.
تصادف خودرو با کارگر شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: