پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو (تصاویر)

مجله مراحم: همزمان با دهه کرامت ۲۲۵۰ نفر زائر پیاده در حال مشرف شدن به مشهد هستند که این کاروان‌ها در قالب ده کاروان پیاده به این شهر می‌آیند و کاروان‌ شهرهای بافق یزد و زرند کرمان طولانی‌ترین مسیرها را طی کرده‌اند.

ایستگاه‌های مختلف در طول روز از زائران پذیرایی می‌کنند و زائران منعی برای اسکان اماکن مختلف ندارند. همچنین شب‌ها برای زائران در مسیر نیشابور به مشهد سه ایستگاه صلواتی ارائه خدمات می‌کنند.

 

قربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحمقربانی کردن انسان ها٬ Caravan walk to Mashhad٬ پای پیاده در جاده عشق برای پابوس ضامن آهو٬ پیاده روی به مشهد٬ زیارت امام رضا٬ کاروان پیاده به سمت مشهد, مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: