کاریکاتور: امروز کجا بریم؟!

کاریکاتور: امروز کجا بریم؟


 

 

بهانه‌های مختلف برخی افراد برای برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز، به عرصه قرارد‌اد‌های اقتصاد‌ی رسیده است.

روزنامه قانون همین مسأله را به سوژه‌ای برای کاریکاتور علی میرایی در شماره امروز خود تبدیل کرده است.

38435_245 copy

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: