حوادث

حکم قاتل ستایش

حکم قاتل ستایش پنجشنبه اجرا خواهد شد و نتیجه ها برای رضایت گرفتن فایده ای نداشت. حکم قاتل ستایش وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی، از …

ادامه نوشته »