روانشناسی

تست بسیار قوی خود شناسی

تست بسیار قوی خود شناسی

آزمون خودشناسی,«تصور از خود»‌‌ همان ادراک از خویشتن است؛ به عبارت دیگر، تصور فرد از مهارت‌ها، خصوصیات و توانایی‌هایی است که دارد. ویژگی‌های شخصیتی که در

ادامه نوشته »